ALTRESCOL·LECTIVITATS


La tercera edat

L’envelliment és un procés natural de l’ésser humà en el qual s’han d’afrontar diferents dificultats físiques, psíquiques i socials derivades dels propis canvis biològics, i que poden condicionar especialment l’alimentació.

És un fet demostrable que en els últims anys ha augmentat considerablement l’esperança de vida, però cal tenir present que en molts casos cal millorar la qualitat. En l’actualitat, a Catalunya el 14% de la població supera els 65 anys, i s’estima que aquest percentatge arribarà al 16% l’any 2020.

Els centres especialitzats tenen un paper clau a l’hora de cobrir necessitats assistencials mínimes i la qualitat de vida de les persones usuàries. És per això que, EcoArrels vetlla per una qualitat alimentària saludable i de proximitat, proporcionant així als nostres avis i àvies uns menús, atractius, gustosos i nutritius amb arrels mediterrànies.

Dietes

EcoArrels elabora un protocol dietètic exhaustiu per a cada tipus d’usuari de forma qualitativa i quantitativa, aquest protocol ha de definir totes les dietes, per tant, hi haurà una llista d’aliments aconsellats i desaconsellats, i una valoració nutricional completa del règim.

Totes les dietes estaran revisades periòdicament per part de la nostra nutricionista. A més de portar una coordinació amb tots els treballadors i treballadores del centre, perquè coneguin les dietes habituals, com es diuen, a qui van dirigides i que aliments, coccions i quantitats són les adequades.

Què oferim?

Oferim un servei de cuina integral que inclou:

  • Oferim un valor afegit de qualitat al centre, desmarcant-nos de l’estandardització alimentària general amb un preu competitiu.
  • Gestió de compres de productes alimentaris amb un mínim de producte ecològic.
  • Gestió i execució de controls higiènic-sanitaris (A.P.P.C.C.)
  • Gestió administrativa integral.
  • Col·laboració i participació propera amb l’empresa.
  • Elaboració i disseny dels menús mensuals per part de la nostra nutricionista col·legiada especialitzada en nutrició natural, i consensuat amb el nostre tècnic gastronòmic, tenint en compte les particularitats dels usuaris i les seves necessitats, elaborant els menjars més adients.
  • Contractació, formació, dins del nostre receptari i filosofia, i coordinació constant amb la persona encarregada de la cuina de l’empresa, tenint molt present la definició que fem del seu perfil professional, ja que entenem que és una peça clau d’èxit del projecte.