ESCOLES


La nostra filosofia alimentària està basada en un equilibri de qualitat i salut, és per això que EcoArrels aposta clarament per productes, per a l’elaboració dels menús, de proximitat, de temporada i ecològics.
Tornant a redescobrir la nostra riquesa gastronòmica, recuperant els fonaments que han fet que la nostra cuina, elaborada amb productes autòctons i de primera qualitat sigui una de les més completes del món, a més d’orientar les generacions futures a gaudir de les aromes de la cuina local i cuina mediterrània, respectant l’equilibri de l’ecosistema, tornant a tenir un contacte més proper i just amb el productor local ja sigui l’agricultor, ramader …etc. Fent de tot el conjunt una cosa molt més sostenible.
Al nostre país, s’està demostrant que milers d’estudiants prenen el menjar més important del dia en els centres educatius. Aquestes dades permeten prendre consciència de la importància del menjador escolar i que ha de ser entès de manera multidimensional. Com un espai de convivència i de socialització alimentària, d’aprenentatge de gustos, hàbits i valors, coneixements alimentaris i higiènics-sanitaris.

ALIMENTACIÓI LA NOSTRA CUINA

Utilitzem productes ecològics, de temporada i proximitat, dels quals segons diferents estudis, aporten fins a un 60% més de nutrients que els aliments convencionals.
Els menjars han d’estar equilibrades pel que fa a ingredients i formes de cocció, però també posem l’accent en les textures. Quan parlem de nens, sabem que és essencial la part sensorial, la presentació del plat que entra pels ulls. Per aquest motiu, la varietat estacional és tan important.
El ritme a l’hora d’introduir el canvi de menjars més saludables és important que sigui lent però constant, i molt coordinat amb la campanya de formació i sensibilització que ha de transcórrer en paral·lel entre totes les parts implicades.
Tots els professionals reben una formació contínua a càrrec de l’empresa, necessària per dur a terme les seves tasques diàries de forma òptima.

EQUIPDE MONITORS

Cal que els monitors siguin conscients de la importància d’una alimentació equilibrada i saludable, EcoArrels formarà l’equip del centre a partir d’una sèrie de coneixements, com són entendre la piràmide d’alimentació saludable, els trets diferencials de la producció ecològica i els beneficis que aporten a tots els àmbits, entre d’altres.

Per tal de promoure entre els nens uns bons hàbits alimentaris, és important que tinguin coneixement de dinàmiques de grup per desenvolupar tallers o activitats lúdiques cap a l’alimentació saludable i saber resoldre els dubtes que nens de diferents edats poden exposar quant a l’origen dels aliments.

La motivació és necessària i la comunicació imprescindible.

Alguns dels objectius bàsics són:

  • És essencial que l‘equip de monitors sigui una projecció pedagògica dins l’horari de menjador segons la línia seguida per cada escola.
  • Saber el nom dels aliments, d’on vénen i qui els comercialitza.
  • Conèixer la importància de cada aliment i valorar-lo com una cosa imprescindible per créixer.
  • Tastar tots els aliments: tenir una alimentació variada.
  • Fer-se responsable i col·laborar en les tasques organitzatives en el moment de menjar. Ser cooperatiu.
  • Motivar per acabar tot el menjar que s’hagi servit al plat, entenent que el menjar no pot tirar-se.
  • Hàbits d’higiene.

La finalitat és transmetre a les nenes i nens, uns valors socioculturals, una bona cultura alimentària i uns hàbits d’higiene òptims. Tot això en conjunt serà imprescindible per al seu desenvolupament físic i intel·lectual.